LA IMATGE

QUÈ ÉS LA IMATGE? QUÈ ENTENEM PER CULTURA AUDIOVISUAL?


EL VALOR DE LAS PALABRAS. Curt

"Vivim sota una pluja ininterrompuda d'imatges; els mitjans més potents no fan sinó transformar el món en imatges i multiplicar-les a través d'una fantasmagoria de joc de miralls: imatges que en gran part tenen carència de la necesitat interna que hauria de caracteritzar a tota imatge, com una forma o com a significat, com a capacitat d'imposar-se a l'atenció, com a riquesa de significats possibles. Gran part d'aquest núvol d'imatges es dissol immediatament, com els somnis que no deixen petja en la memòria"

ITALO CALVINO, Sis propostes per al pròxim mil·lenni

 

 
ACTIVITAT 1

Comença a crear el teu llibre de Cultura Audiovisual:

1. Passa els teus apunts de classe al bloc, amb imatges, vídeos, ... el que creguis oportú per il·lustrar el contingut que estem tractant.

2. Comenta i busca una il·lustració per la següent cita:

La fotografía es la única "lengua" comprendida en el mundo entero, y al acercar todas las naciones y culturas enlaza a la familia humana. Independiente de la influencia política -allí donde los pueblos son libres-, refleja con veracidad la vida y los acontecimientos, nos permite compartir las esperanzas y angustias de otros, e ilustra las condiciones políticas y sociales. Nos transformamos en testigos presenciales de la humanidad e inhumanidad del género humano.
Helmut Gernsheim (Creative Photography, 1962)
ACTIVITAT 2

Busca tres imatges relacionades amb el fotoperiodisme i tres amb la fotoil·lustració. Comenta els seus continguts i justifica la teva cerca.

 

 

EL LLENGUATGE VISUAL 

"La denotació és allò que literalment ens mostra una imatge, és allò que rebem immediatament. La denotació està conformada per tots els elements observables: des de la més petita unitat d'anàlisi com és el punt o la línia..., fins als objectes de ditint volum i material que s'hi troben. (...) La denotació és el nivell objectivable de la imatge. Quan parlem del nivell denotatiuajustem la nostra anàlisi a la literalitat d'allò representat, d'allò que hi ha en aquesta. En la lectura de la imatge enumerem i descrivim allò que apareix representat, sense incorporar-hi valoracions personals que no s'hi troben.

La connotació no ens és mostrada, no és observable directament ni tampoc és igual per a tots els receptors. La connotació està estretament lligada a un nivell subjectiu de lectura. Hi ha imatges que poden tenir aproximadament un sentit semblant per a aqueslls que les descodifiquen, però d'altres de caràcter molt obert ofereixen interpretacions dissímiles entre els seus destinataris. (...) Una persona atorga a un missastge un valor connotatiu determinat, en funció de la seva pròpia ideologia (i experiència)."

VV.AA. La imagen. UNED: Madrid 1992 


DENOTACIÓ / CONNOTACIÓCARACTERÍSTIQUES DE LA IMATGE

ICONICITAT / ABSTRACCIÓSENZILLESA / COMPLEXITAT

MONOSÈMIA / POLISÈMIA
ESTEREOTIP / ORIGINALITAT


RECURSOS EXPRESSIUS

METÀFORA


PERSONIFICACIÓ
COMPARACIÓ


HIPÈRBOLE
FUNCIONS DE LA IMATGE

INFORMATIVA O REFERENCIAL


EMOTIVA O EXPRESSIVA


POÈTICA O ESTÈTICA

SUGGESTIVA O CONNOTATIVA


PRÀCTICA 1

Creació d'imatges

Per posar en pràctica el que ja coneixeu, haureu de realitzar de manera individual 5 fotografies, quatre corresponents a les diferents funcions de la imatge i una utilitzant almenys un recurs expressiu (metàfora, hiperbole...)

Cada fotografia estarà numerada i portarà un títol, el lloc i la data.

Es valorarà la creativitat i la qualitat de la il·luminació en l'execució de totes les imatges.

 

PRÀCTICA 2Amb l’objectiu de treballar les qualitats connotatives del color i començar a treballar amb programes d’edició d’imatges en moviment, elaboreu un audiovisual sobre un color. Seguint les instruccions seguents:

  1. Trieu un color escollit entre els primaris i secundaris i un tema addient al significat d’aquest color del que prèviament haureu fet un petit estudi teòric.
  2. Escolliu una música que identifiqueu amb el color triat.
  3. Cerqueu imatges centrades en aquest color
  4. Escolliu un programa d’edició, es recomanable un programa d’edició on-line tipus wevideo, per poder treballar desde qualsevol lloc.
  5. Col·loqueu la música a la línia del so.
  6. Col·loqueu les imatges modificant la durada de cadascuna en funció de la velocitat de la música; a més ritme, imatges més breus.
  7. Trieu les transicions entre imatges que us semblin més adequades.

Per reforçar el que hem fet a classe, mireu l'enllaç al següent curs (temes 1 i 4, color i composició)

LA IMATGE DIGITAL

Durada del projecte : màxim 1 minut
Presentació: Format avi o mpeg-4. 

Data d'entrega: 23 d'octubre 2015

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada