30 de setembre del 2014

Treballem el color
Amb l’objectiu de treballar les qualitats connotatives del color i començar a treballar amb programes d’edició d’imatges en moviment, elaboreu un audiovisual sobre un color. Seguint les instruccions seguents:

  1. Trieu un color escollit entre els primaris i secundaris i un tema addient al significat d’aquest color del que prèviament haureu fet un petit estudi teòric.
  2. Escolliu una música que identifiqueu amb el color triat.
  3. Cerqueu imatges centrades en aquest color
  4. Escolliu un programa d’edició, es recomanable un programa d’edició on-line tipus wevideo, per poder treballar desde qualsevol lloc.
  5. Col·loqueu la música a la línia del so.
  6. Col·loqueu les imatges modificant la durada de cadascuna en funció de la velocitat de la música; a més ritme, imatges més breus.
  7. Trieu les transicions entre imatges que us semblin més adequades.

Durada del projecte : màxim 1 minut
Presentació: Format avi o mpeg-4. 

Aqui teniu els treballs més destacats...

BLAU 

28 de setembre del 2014

Retocs d'imatge

Comencem a introduir els programes de retoc fotogràfic, en farem servir un on-line "Pixlr" per la facilitat de treball si es canvia d'entorn (windows, mac o linux).

L'activitat consisteix en retocar els nivells de color RGB, la lluminositat, el contrast, la saturació i explorar totes les possibilitats expressives que ens ofereixen les eines d'un programa de retoc fotogràfic en aquest sentit. Es poden fer seleccions de la imatge, però NO utilitzar eines que la deformin.

I alguns dels resultats...EL Tauler d'Octubre

21 de setembre del 2014

LA IMATGE


"Aquell que només cerca la sortida no entén el laberint i,
malgrat que la trobi, sortirà sense haver-lo entès"José Bergamín"Vivim sota una pluja ininterrompuda d'imatges; els mitjans més potents no fan sinó transformar el món en imatges i multiplicar-les a través d'una fantasmagoria de joc de miralls: imatges que en gran part tenen carència de la necesitat interna que hauria de caracteritzar a tota imatge, com una forma o com a significat, com a capacitat d'imposar-se a l'atenció, com a riquesa de significats possibles. Gran part d'aquest núvol d'imatges es dissol immediatament, com els somnis que no deixen petja en la memòria"

ITALO CALVINO, Sis propostes per al pròxim mil·lenni