2 de novembre del 2014

PRÀCTICA 3 - FOTOGRAFIA I PINTURA. LA PLANIFICACIÓ I EL RETOC FOTOGRÀFICUtilitzarem la fotografia i les eines de retoc fotogràfic per reproduir una de les obres pictòriques proposades (s'admeten propostes)

El treball es desenvoluparà seguint les següents indicacions:
1.     Triar una obra pictòria de les proposades
2.     Fer una petita referència a l’autor i el moviment artístic a la que pertany
3.     Anàlisi de la seva composició atenent a:
-       l’enquadrament (format), tipus de pla i angle
-       composició (estructura dels elements), ordre de lectura i recorreguts visuals
-       color
4.     Reproducció fotogràfica de l’obra pictòrica a triar entre:
-       la imitació
-       ó una versió actualitzada de la imatge
(Aquesta part haurà de dur un escrit adjunt amb la justificació i la planificació de l'elaboració de la imatge resultant)

En les dues opcions es podrà mantenir la imatge del propi quadre si es creu necessari i incrustar la imatge o imatges addients per la propia composició.
Per l’avaluació es tindrà en compte l’originalitat en l’execució de la nova proposta fotogràfica i la tècnica emprada.

Data màxima d'entrega de l'exercici: divendres 14 de novembre 2014

Obres a escollir:
Hopper

Caravaggio


Giacomo Balla

 Degas


 El Greco

 Gaugin

Liechenstein

 Magritte

 Magritte

 Manet

 Modigliani

 Liechenstein

 Andy Warhol


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada